ofis çalışma saatleri

hafta içi : 8:30 - 17:30

telefon

0 262 349 55 22

e-posta

bilgi@derinn.com.tr

Elektrik Güvenliği

Güvenlik Malzemeleri

EKED/LOTO Kilitleme

Elektriksel Risk Analizi

Yangın Güvenliği

NOVEC 1230 / FM200

Söndürme Sistemleri

Yangın Risk Analizi

Kestirimci Bakım

Elektrik Pano Bakımı

Paratoner Sistemleri

Trafo Planlı Bakımı

derin-safety-is-guvenligi-cozumleri

DERİNN SAFETY

İş Güvenliği

DERİNN SAFETY İŞ GÜVENLİĞİ
iş güvenliğinde derin deneyim..


Rahat olun, bu işin içinde uzmanlar var.

2015 yılından beri endüstriyel tesislerde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere iş güvenliği saha uygulamaları, kestirimci bakım, elektrik tesisatı önleyici bakım çalışmaları, yangın güvenliği malzemeleri, FM200 gazlı söndürme sistemleri temini ve montajı, NOVEC 1230 otomatik gazlı yangın söndürücü sistemler, elektrik pano bakımı, elektrik kaynaklı yangın önleme projeleri, proses güvenliği, kimyasal koruyucu ekipmanlar, atex elektrik exproof ekipmanlar, yüksek gerilim trafo planlı bakımı, makine emniyeti uygulamaları, paratoner tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemleri bakımı, proses emniyeti ve elektriksel güvenlik çözümleri sunmaya devam ediyoruz. DERINN SAFETY, MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.'nin tescilli bir iş güvenliği markasıdır.

hakkımızda

10

yılda

10

mühendisle

13

şehirde

105

referansa

iş güvenliğinde derinn deneyim..

Acil Durum

Elektriksel Acil Durum
Risk Yönetimi

Makine Emniyeti

Makina Emniyeti
Risk Yönetimi

Proses Güvenliği

Exproof Ekipman
Güvenlik Yönetimi

Yangın Güvenliği

Elektrik Kaynaklı Yangın
Risk Yönetimi

iş güvenliği ve elektrik ile ilgili çeşitli yasal mevzuatlar

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının, işletilmesinin ve bakımının can (insan hayatı) ve mal emniyeti bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.
daha fazla bilgi
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz.
daha fazla bilgi
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
daha fazla bilgi
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı 3542 Sayılı Kanun ile 3194 Sayılı Kanun`un 5. maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.
daha fazla bilgi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
Bu Tebliğin amacı; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğ; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişi ve kuruluşları kapsar.
daha fazla bilgi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.
daha fazla bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
daha fazla bilgi
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety
derinn-safety

" iş güvenliğinde derin deneyim "

DERINN SAFETY | Endüstriyel İş Güvenliği Çözümleri

2015 yılından beri endüstriyel tesislerde mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere iş güvenliği, makine emniyeti, yangın güvenliği, proses emniyeti ve elektriksel güvenlik çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

" iş güvenliğinde derin deneyim "

DERINN SAFETY | Endüstriyel İş Güvenliği Çözümleri

2015 yılından beri endüstriyel tesislerde mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere iş güvenliği, makine emniyeti, yangın güvenliği, proses emniyeti ve elektriksel güvenlik çözümleri sunmaya devam ediyoruz.

sorumluluklarımızın farkındayız

Image

Sosyal Sorumluluklarımız

+

DUSCART ELEKTROMOBİL TAKIMI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

ELPEK GRUP olarak, TEKNOFEST'te yer alan DUSCART Elektromobil Takımının 2022 yılından beri resmi sponsoru olduğumuz için mutluyuz.

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu

2. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

II. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
2. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
9-10 Nisan 2019 - Bilişim Vadisi

elpek-muhendislik-proses-emniyeti-sempozyumu-kosano

3. Proses Emniyeti Sempozyumu

+

KOCAELİ SANAYİ ODASI

III. Proses Emniyeti Sempozyumu

Kocaeli Sanayi Odası
3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
10-11 Mayıs 2022 - Bilişim Vadisi

2015 yılından beri işiniz güvende..

elpek-muhendislik-guvenilir

GÜVENİLİR

+

güvenilir olduğumuz doğru

bize güvendiğinizi biliyoruz..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-titizlik

TİTİZ

+

titiz çalıştığımız doğru

titiz çalıştığımızın farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..

elpek-muhendislik-ozgunluk

ÖZGÜN

+

özgün olduğumuz doğru

özgünlüğümüzün farkındasınız..

birbirimizi iyi tanıdığımız doğru,
çünkü yıllardır beraberiz..


DERINN SAFETY İŞ GÜVENLİĞİ | iş güvenliğinde derin deneyim.. | Kocaeli - izmit, derinn safety iş güvenliği, endüstriyel iş güvenliği ürünleri, elektriksel güvenlik çözümleri, proses emniyeti, endüstriyel yangın güvenliği, makine emniyeti, elektrik yangın söndürücü, paratoner, yıldırımdan korunma, topraklama, iş güvenliği, elektrik tesisat güvenliği

elpek | elpek mühendislik |